Εξωδικαστικός Μηχανισμός


Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ένταξη επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια του Ν. 4469/2017 στον εξωδικαστικό μηχανισμό.


Συγκεκριμένα:

  • Αναλαμβάνουμε την συλλογή των αναγκαίων δικαιολογητικών που απαιτούνται από την πλατφόρμα του εξωδικαστικού για την υποβολή του φακέλου.

  • Η εταιρεία μας συντάσσει business plan και μελέτη βιωσιμότητας για λογαριασμό των πελατών μας.

  • Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση και την διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συμφέρουσας και βιώσιμης συμφωνίας.

Forocube Α.Ε. | Λογιστικές & Φορολογικές Υπηρεσίες | Εξωδικαστικός Μηχανισμός | Υπηρεσίες ΕΣΠΑ | Λογιστικό Γραφείο Χαλάνδρι - Λογιστές & Λογιστικά Γραφεία

Σε ποιους απευθυνόμαστε:

  • Σε λογιστές που λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους.

  • Σε δικηγόρους για την διευκόλυνση και την εξυπηρέτησή τους παρέχοντας πλήρη φοροτεχνική και ψηφιακή κάλυψη για την διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχουν αναλάβει.

  • Σε επιχειρηματίες που αποσκοπούν σε μία δεύτερη ευκαιρία και θέλουν να εντάξουν την επιχείρηση τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό.


Τα στελέχη μας:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας μας, κ. Στάθης Ανδρεόπουλος, Οικονομολόγος- Λογιστής Α’ Τάξης, διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πλαισιωμένος από μία ομάδα συνεργατών πανεπιστημιακού επιπέδου και άριστης τεχνικής κατάρτισης, διευθύνει όλες τις εργασίες που διενεργούνται στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του εξωδικαστικού συμβιβασμού.