Υπηρεσίες ΕΣΠΑ


Υπηρεσίες Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

  • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γεννημένων πριν το 1991 συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ. Μέσω του προγράμματος, αναμένεται να ενισχυθούν 2200 πτυχιούχοι για την πραγματοποίηση επενδύσεων προϋπολογισμού 5.000 με 25.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση αφορά το 100% της επένδυσης.

  • Ενίσχυση νεοφυών επιχείρησεων προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ και αφορά επενδύσεις έως 60.000 ευρώ για το 100% της επένδυσης. Στοχεύει σε αξιοποίηση από 2.500 επιχειρήσεις και στη δημιουργία 4.500 νέων θέσεων εργασίας.

  • Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων που αναπτύσσονται σε νέες αγορές, με έμφαση στην εξωστρέφεια, προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ. Αφορά έως 1800 επιχειρήσεις.

  • Ενίσχυση των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ που αφορά επενδύσεις από 15.000€ έως 150.000€ ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση έως 700 επιχειρήσεων.


Forocube Α.Ε. | Λογιστικές & Φορολογικές Υπηρεσίες | Εξωδικαστικός Μηχανισμός | Υπηρεσίες ΕΣΠΑ | Λογιστικό Γραφείο Χαλάνδρι - Λογιστές & Λογιστικά Γραφεία