Φορολογικές Υπηρεσίες


  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισης τους με τη φορολογική νομοθεσία

  • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων

  • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση

  • Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων

  • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων

  • Σύσταση ημεδαπών εταιρειών

  • Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών

  • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι

  • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών


Forocube Α.Ε. | Λογιστικές & Φορολογικές Υπηρεσίες | Εξωδικαστικός Μηχανισμός | Υπηρεσίες ΕΣΠΑ | Λογιστικό Γραφείο Χαλάνδρι - Λογιστές & Λογιστικά Γραφεία